آموزش تمبور

آموزش تمبور

آشنایی با پارچه سازی

 

آموزش با تمبور/آموزش تصویری کار با سوزن تمبور/ سوزن نوظهور تمبور/ ویژگی سوزن تمبور/ جواهر دوزی/ ملیله دوزی/ منجوق دوزی/ پولک دوزی

شروع کلاسهای حضوری و غیرحضوری اواسط بهمن ماه

سر سوزن تمبور به این شکل است تا راحت بتوان نخ را از زیر کار گرفت و بالا کشید.نوک سوزن هم باید تیز باشد تا به راحتی وارد پاچه یا تور شود.

 

با سوزن تمبور می توان دوخت های زیادی انجام داد از قبیل پولک دوزی ، منجوق دوزی ، گل دوزی ،روبان دوزی و....

 

خانم های هنردوست باید سوزن تمبور را در جعبه ی ملزومات هنریشان داشته باشند چون به وسیله آن هم میتوان گل دوزی کرد هم سنگ دوزی و کلی کارهای دیگه...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پارچه سازی و دوخت بالا تنه

 

اخبار
آموزش تمبور
آشنایی با پارچه سازی